مسابقات آزاد چهار وزن المپیکی آقایان استان کرمانشاه

پایان ثبت نام 15 آذر 1402 ساعت 23 ظرفیت رویداد 0 از 0

gender 16 تا 31 سال
QR Code

رده سنی : سن ورزشکار بزرگتر از 1385/10/10

کمربند : پوم 1 به بالا

اوزان وزن کشی

58kg-
68kg-
80kg-
80kg+

مبلغ ورودیه :3.000.000 ریال

تجهیزات مورد نیاز:

کلیه وسایل ایمنی و استاندارد مورد تایید فدراسیون تکواندو شامل کلاه ،ساق بند،ساعد بند،دستکش،لثه بند نانشیم و...الزامی می باشد.

مسابقات بر اساس آخرین قوانین و دستورالعمل مورد تایید فدراسیون تکواندو می باشد.

فرم رضایت نامه مسابقات در کانال تلگرام هیات بارگیری نمایید.

مدارک مورد نیاز:

تکمیل فرم شماره 1 (رضایت نامه ولی / مربی /خوداظهاری /تاییدیه پزشک یا کارت سلامت)

همراه داشتن اصل کارت بیمه ورزشی معتبر در طول روند برگزاری (روز وزن کشی و مسابقه)

اصل مدرک شناسایی

فیش واریزی به حساب هیات تکواندو استان بابت ورودیه (بانک ملی 0115452909008) امکان پرداخت از طریق کارتخوان موجود در خانه تکواندو میسر می باشد.
مورخ 16 / 09 / 1402 ساعت 12 الی 13 / 30 بلوار شهید بهشتی استادیوم آزادی خانه تکواندو

مورخ 17 / 09 / 1402 ساعت 9 صبح سالن شهید بهشتی

انفرادی