احمد فتحی

نام و نام خانوادگی احمد فتحی
مربی مسلم فتحي
درجه کمربند
تاریخ تولد 6 خرداد 1388
قد
وزن
مسابقات 3
امتیاز 0
مدال ها
این بخش در حال تکمیل است
مسابقات بسیج آزاد - مسابقات بسیج آزاد قهرمانی نونهالان
  • كرمانشاه
  • 7 مرداد 1401
مسابقات آزاد پسران خردسال و نونهال شهرستان کرمانشاه - نونهالان
  • كرمانشاه
  • 12 شهریور 1401
قهرمانی آزاد شهرستان کرمانشاه خردسالان و نونهالان سبز و آبی - نونهالان
  • كرمانشاه
  • 2 دی 1401
tab4
tab5