سیستم اینترنتی مبارز در سال 92 با توجه به نیاز جامعه ورزشی تکواندو در جهت بهبود کیفیت برگزاری مسابقات و تسهیل در امور ثبت نام و اطلاع رسانی طراحی و به اجرا درآمده است. تیم طراحی متشکل از اساتید و تعدادی از دانشجویان گروه کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه رازی کرمانشاه همواره در جهت بهبود کیفیت و دقت سیستم تلاش میکنند.