امیر حسین مرادی حیاثوندی

نام و نام خانوادگی امیر حسین مرادی حیاثوندی
مربی احسان سليمي
درجه کمربند
تاریخ تولد 12 فروردین 1387
قد
وزن
مسابقات 1
امتیاز 0
مدال ها
این بخش در حال تکمیل است
مسابقات بسیج آزاد - مسابقات بسیج آزاد قهرمانی نونهالان
  • كرمانشاه
  • 7 مرداد 1401
tab4
tab5