مسابقه بانوان نونهال و خردسال مهرماه

پایان ثبت نام 9 مهر 1402 ساعت 23 ظرفیت رویداد 0 از 0

gender 12 تا 15 سال
9 تا 12 سال
QR Code

مسابقات آزاد قهرمانی شهرستان کرمانشاه  رده کمربندی( زرد ، سبز) و(آبی ،قرمز) در دو رده سنی خردسالان و نونهالان  بانوان

 مدارک ثبت نام برای شرکت کنندگان از طریق سایت مبارز mobbarez.com    

عضویت در بانک اطلاعات فدراسیون تکواندو . اصل کارت بیمه ورزشی معتبر و کارت سلامت. تکمیل و تحویل فرم رضایت نامه در زمان وزن کشی به مسئولین مربوطه. پرداخت هزینه شرکت در مسابقه

شرایط اختصاصی شرکت در مسابقات

رده سنی خردسالان 9 تا 11 سال 1390/10/11 لغایت 1393/10/10

اوزان خردسالان (26-کیلوگرم) (28-26)(30-28)(33-30)(36-33)(40-36)(44-40)(48-44)(52-48)( 52+ کیلوگرم)

رده سنی نونهالان (12تا 14 سال )متولدین 1387/10/11 تا متولدین 1390/10/10

اوزان نونهالان:بر اساس قد و وزن می باشد به صورت زیر

      وزن اول قد تا144 سانت  و وزن 43-32 کیلو گرم                         وزن دوم قد بین 148-144 سانت و وزن 45-33 کیلو گرم

وزن سوم قد 152-148سانت و وزن 48-35 کیلو گرم                       وزن چهارم قد156-152سانت و قد51-37 کیلو گرم

     وزن پنجم قد 160-156 سانت و وزن 53-39 کیلو گرم                      وزن ششم قد 164-160سانت و وزن 56-41 کیلو گرم

    وزن هفتم قد 168-164 سانت و وزن 59-43کیلو گرم                       وزن هشتم قد 172-168سانت و وزن 61-45 کیلو گرم

      وزن نهم قد 176-172 سانت و وزن 64-47کیلو گرم                        وزن دهم قد بالاتر از 176سانت و وزن 75-50کیلو گرم

  رده کمربند نونهالان رده کمربندی (زرد ، سبز) (آبی ، قرمز) و خردسالان فقط رده کمربندی زرد سبز آبی

شروع ثبت نام : از روز جمعه مورخه 23شهریور 1402 ساعت 8 صبح تا ساعت 24 روز یک شنبه مورخه 9مهرماه 1402 طریق سایت مبارز به آدرس  mobbarez.com    انجام می گیرد.

ورودیه مسابقات  : هر نفر 2500000 ریال که قبل از وزن کشی لازم است به حساب شماره 010878555300 بنام هیئت تکواندو شهرستان کرمانشاه در وجه بانک ملی از طریق مراجعه به بانک یا همراه بانک موبایل واریز نماید مشروط بر اینکه فیش یا عکس رسید  واریزی به مسئول مربوطه در زمان وزن کشی تحویل گردد.

زمان و مکان وزن کشی :  روز دو شنبه 10  مهر ماه از ساعت11 لغایت13 در خانه تکواندو  می باشد  (وزن کشی با 200 گرم ارفاق انجام می گردد)

زمان و مکان برگزاری مسابقه :  روز سه شنبه 11 مهرماه  از ساعت 8 صبح در سالن خانه تکواند  واقع در جنب استادیوم آزادی 

به  نفرات برتر اوزان ده گانه هر دو رده حکم و مدال قهرمانی اهدا می گردد

تذکرات لازم  :

·         مسابقات با سیستم و  هوگوی غیر الکترونیک می باشد.

·         مسابقات بر اساس قوانین فدراسیون تکواندو جمهوری اسلامی ایران برگزار می گردد

·         همراه داشتن وسایل و تجهیزات ایمنی استاندارد از جمله لثه بند ، نقاب ، کلاه همرنگ هوگو ، هوگو شخصی ، ساعد بند ، ساق بند، نانشیم الزامی است

·         برابر بخشنامه صادره توسط فدراسیون تکواندو مبارزان بایستی از کلاه متناسب با رنگ هوگو استفاده نمایند

·         هزینه ایاب ذهاب و تغذیه بر عهده شرکت کنندگان می باشد

·         مسئولیت صحت مندرجات در فرم ثبت نام بر عهده مربی می باشد

 ·        در صورت ثبت نام تکواندوکاران شهرستانی : رئیس هیات شهرستان مربوطه نماینده  کمیته داوران در وزن کشی می باشد و وزن کشی تکواندوکاران همزمان با وزن کشی کرمانشاه روز یک شنبه 9 مهرماه از ساعت11 تا 13 می باشد.  

·         اسامی تکواندوکاران وزن کشی شده خردسال با ذکر رقم وزن کشیده شده روی باسکول در یک لیست خوانا و خوش خط به ترتیب نوشته و ایتا  ارسال گردد.

·         اسامی تکواندوکاران وزن کشی شده نونهال با ذکر رقم وزن کشیده شده روی باسکول و عدد قد اندازه گیری شده در یک لیست خوانا و خوش خط به ترتیب نوشته و ایتا  ارسال گردد.

·         در صورت ناخوانا بودن لیست ارسالی کمیته مسابقات از پذیرش و شرکت نفرات آن شهرستان معذور خواهد بود

·         ارسال لیست بعد از ساعت 13 قابل قبول نخواهد بود لذا با توجه به تعداد کم تکواندو کاران شهرستان مربوطه در ساعت11 تا 12 وزن کشی انجام و نتایج ارسال گردد

·         هزینه نفرات و رضایت نامه روز مسابقه اول وقت تحویل کمیته مسابقات شود

·         از کلیه نفرات شهرستانی در صبح روز مسابقه وزن کشی و کنترل قد انجام می گردد و در صورت سر وزن نبودن و قد خارج از ارقام اعلام شده  فرد از جدول حذف می گردد.

·         پس از قرعه کشی و تشکیل جدول اوزان در صورتی که نام فردی در جدول اشتباه باشد و این اشتباه از طرف کمیته مسابقات باشد جدول قابل اصلاح  خواهد بود 

 

رئیس کمیته برگزاری مسابقات هیئت تکواندو شهرستان کرمانشاه

مهناز صادقی

زمان و مکان وزن کشی : روز دو شنبه 10 مهر ماه از ساعت11 لغایت13 در خانه تکواندو

زمان و مکان برگزاری مسابقه : روز سه شنبه 11 مهرماه از ساعت 8 صبح در سالن خانه تکواند واقع در جنب استادیوم آزادی

انفرادی