قهرمانی خردسالان و نونهالان شهرستان کرمانشاه (آقایان)

پایان ثبت نام 10 آبان 1402 ساعت 23 ظرفیت رویداد 0 از 0

gender 12 تا 15 سال
9 تا 12 سال
QR Code

مسابقات قهرمانی شهرستان کرمانشاه  ( زرد ، سبز) و(آبی ،قرمز)  خردسالان و نونهالان  پسر

 مدارک ثبت نام برای شرکت کنندگان از طریق سایت مبارز mobbarez.com    

عضویت در بانک اطلاعات فدراسیون تکواندو . اصل کارت بیمه ورزشی معتبر و کارت سلامت. تکمیل و تحویل فرم رضایت نامه در زمان وزن کشی به مسئولین مربوطه. پرداخت هزینه شرکت در مسابقه

شرایط اختصاصی شرکت در مسابقات

رده سنی خردسالان 9 تا 11 سال 1390/10/11 لغایت 1393/10/10

اوزان خردسالان (26-کیلوگرم) (28-26)(30-28)(33-30)(36-33)(40-36)(44-40)(48-44)(52-48)( 52+ کیلوگرم)

رده سنی نونهالان (12تا 14 سال )متولدین 1387/10/11 تا متولدین 1390/10/10

اوزان نونهالان:بر اساس قد و وزن می باشد به صورت زیر

وزن اول قد تا148 سانت  و وزن 45-33 کیلو گرم                        

وزن دوم قد بین 152-148 سانت و وزن 48-35 کیلو گرم

وزن سوم قد 156-152سانت و وزن 51-37 کیلو گرم                      

وزن چهارم قد160-156سانت و قد53-39 کیلو گرم

وزن پنجم قد 164-160سانت و وزن 56-41کیلو گرم                     

وزن ششم قد 168-164سانت و وزن 59-43 کیلو گرم

وزن هفتم قد 172-168 سانت و وزن 61-45کیلو گرم                      

وزن هشتم قد 176-172سانت و وزن 64-47 کیلو گرم

وزن نهم قد 180-176 سانت و وزن 67-49کیلو گرم                       

وزن دهم قد بالاتر از 180سانت و وزن 80-52کیلو گرم

  رده کمربند نونهالان رده کمربندی (زرد ، سبز) (آبی ، قرمز) و خردسالان فقط رده کمربندی زرد سبز آبی

شروع ثبت نام : از روز دوشنبه تاریخ 24 مهر 1402 ساعت 8 صبح تا ساعت 23 روز چهارشنبه مورخه 10 آبان ماه 1402 طریق سایت مبارز به آدرس  mobbarez.com    انجام می گیرد.

ورودیه مسابقات  : هر نفر 2500000 ریال که قبل از وزن کشی لازم است به حساب شماره 0108785553000 بنام هیئت تکواندو شهرستان کرمانشاه در وجه بانک ملی از طریق مراجعه به بانک یا همراه بانک موبایل واریز نماید مشروط بر اینکه فیش یا عکس رسید  واریزی به مسئول مربوطه در زمان وزن کشی تحویل گردد.

زمان و مکان وزن کشی :  روز پنج شنبه 11  آبانماه از ساعت 11 لغایت 13 در خانه تکواندو  می باشد  (وزن کشی با 200 گرم ارفاق انجام می گردد)

زمان و مکان برگزاری مسابقه :  روز جمعه 12 آبان ماه  از ساعت 8 صبح در سالن شهید بهشتی واقع در جنب استادیوم آزادی 

به  نفرات برتر اوزان ده گانه هر دو رده حکم و مدال قهرمانی اهدا می گردد

تذکرات لازم  :

·         مسابقات با سیستم و  هوگوی غیر الکترونیک می باشد.

·         مسابقات بر اساس قوانین فدراسیون تکواندو جمهوری اسلامی ایران برگزار می گردد

·         همراه داشتن وسایل و تجهیزات ایمنی استاندارد از جمله لثه بند ، نقاب ، کلاه همرنگ هوگو ، هوگو شخصی ، ساعد بند ، ساق بند،  الزامی است

·         برابر بخشنامه صادره توسط فدراسیون تکواندو مبارزان بایستی از کلاه متناسب با رنگ هوگو استفاده نمایند

·         هزینه ایاب ذهاب و تغذیه بر عهده شرکت کنندگان می باشد

·         مسئولیت صحت مندرجات در فرم ثبت نام بر عهده مربی می باشد

 ·        در صورت ثبت نام تکواندوکاران شهرستانی : رئیس هیات شهرستان مربوطه نماینده  کمیته داوران در وزن کشی می باشد و وزن کشی تکواندوکاران همزمان با وزن کشی کرمانشاه روز پنجشنبه 11 آبان از ساعت11 تا 13 می باشد.  

·         اسامی تکواندوکاران وزن کشی شده خردسال با ذکر رقم وزن کشیده شده روی باسکول در یک لیست خوانا و خوش خط به ترتیب نوشته و ایتا  ارسال گردد.

·         اسامی تکواندوکاران وزن کشی شده نونهال با ذکر رقم وزن کشیده شده روی باسکول و عدد قد اندازه گیری شده در یک لیست خوانا و خوش خط به ترتیب نوشته و ایتا  ارسال گردد.

·         در صورت ناخوانا بودن لیست ارسالی کمیته مسابقات از پذیرش و شرکت نفرات آن شهرستان معذور خواهد بود

·         ارسال لیست بعد از ساعت 13 قابل قبول نخواهد بود لذا با توجه به تعداد کم تکواندو کاران شهرستان مربوطه در ساعت11 تا 12 وزن کشی انجام و نتایج ارسال گردد

·         هزینه نفرات و رضایت نامه روز مسابقه اول وقت تحویل کمیته مسابقات شود

·         از کلیه نفرات شهرستانی در صبح روز مسابقه وزن کشی و کنترل قد انجام می گردد و در صورت سر وزن نبودن و قد خارج از ارقام اعلام شده  فرد از جدول حذف می گردد.

·         پس از قرعه کشی و تشکیل جدول اوزان در صورتی که نام فردی در جدول اشتباه باشد و این اشتباه از طرف کمیته مسابقات باشد جدول قابل اصلاح  خواهد بود .

 

رئیس کمیته برگزاری مسابقات هیئت تکواندو شهرستان کرمانشاه

مهناز صادقی

روز دو شنبه 11 مهر ماه از ساعت11 لغایت13 در خانه تکواندو می باشد (وزن کشی با 200 گرم ارفاق انجام می گردد)

روز جمعه 12 آبان ماه از ساعت 8 صبح در سالن شهید بهشتی واقع در جنب استادیوم آزادی

انفرادی