مسابقات بسیج آزاد

پایان ثبت نام 5 مرداد 1401 ساعت 23 ظرفیت رویداد 0 از 0

gender 11 تا 14 سال
8 تا 11 سال
QR Code

مدارک ثبت نام برای شرکت کنندگان از طریق سایت

  1. عضویت در بانک اطلاعات فدراسیون تکواندو
  2. اصل کارت بیمه ورزشی معتبر (حداقل 6 ماه از اعتبار آن باقی مانده باشد) 
  3. تکمیل و تحویل فرم رضایت نامه در زمان وزن کشی به مسئولین مربوطه

شرایط عمومی شرکت در مسابقات

رده سنی خردسالان 8 تا11 سال 1389/10/11  لغایت 1392/10/10

اوزان خردسالان(26-کیلوگرم) (28-26)(30-28)(33-30)(36-33)(40-36)(44-40)(48-44)(52-48)( 52+ کیلوگرم)

رده سنی نونهالان (12تا 14 سال ): متولدین 1386/10/11 تا متولدین 1389/10/10

اوزان نونهالان: (33- کیلوگرم)(37-33)(41-37)(45-41)(49-45)(53-49)(57-53)(61-57)(65-61)(65+ کیلوگرم)

رده کمربند: مسابقه آزاد نونهالان رده کمربندی زرد سبز آبی 

ثبت نام

از روز چهارشنبه مورخه 1401/04/15  از ساعت 8 صبح تا ساعت 24 مورخه 1401/05/05 از طریق سایت کمیته مسابقات انجام می گیرد.

ورودیه مسابقات

  • هر نفر 1300000 ریال که در زمان وزن کشی با همراه داشتن کارت بانکی از طریق پوز مستقر در محل وزن کشی قابل پرداخت خواهد بود

زمان و محل وزن کشی

با 200 گرم ارفاق روز 5شنبه 1401/05/06 از ساعت11 لغایت13 در سالن ورزشی بعثت واقع در چغاگلان بلوار کشاورز مجموعه ورزشی بعثت می باشد.


مکان و زمان برگزاری مسابقه 

سالن ورزشی بعثت واقع در چغاگلان بلوار کشاورز مجموعه ورزشی بعثت ازساعت 8 صبح روز جمعه مورخ1401/15/07 


تذکرات :

  • مسابقات بر اساس قوانین فدراسیون تکواندو جمهوری اسلامی ایران برگزار می گردد
  • همراه داشتن وسایل و تجهیزات ایمنی استاندارد از جمله لثه بند ، نقاب ، کلاه ، هوگو ، ساعد بند  ساق بند، نانشیم الزامی است
  • برابر بخشنامه صادره توسط فدراسیون تکواندو مبارزان بایستی از کلاه متناسب با رنگ هوگو استفاده نمایند
  • هزینه ایاب ذهاب و تغذیه بر عهده شرکت کنندگان می باشد
  • مسئولیت صحت مندرجات در فرم ثبت نام بر عهده مربی می باشد

روز 5 شنبه 1401 / 05 / 06 از ساعت11 لغایت13 در سالن ورزشی بعثت واقع در چغاگلان بلوار کشاورز مجتمع ورزشی بعثت می باشد.

سالن ورزشی بعثت واقع در چغاگلان بلوار کشاورز مجتمع ورزشی بعثت ازساعت 8 صبح روز جمعه مورخ1401 / 15 / 07

انفرادی