مسابقات آزاد منطقه ای

پایان ثبت نام 18 مرداد 1401 ساعت 23 ظرفیت رویداد 0 از 0

gender 14 تا 17 سال
11 تا 14 سال
QR Code

مبلغ ورودیه: 2/000/000 ریال
مکان وزن کشی: کرمانشاه، بلوار شهید بهشتی، استادیوم آزادی، خانه تکواندو
مکان برگزاری
: کرمانشاه، بلوار شهید بهشتی ،استادیوم آزادی سالن شهید بهشتی
آدرس خوابگاه: بعد از مشخص شدن هزینه اطلاع رسانی میگردد.


به نفرات برتر اوزان حکم و مدال تعلق می گیرد.


نحوه ثبت نام: ثبت نام از طریق سایت mobbarez.irو توسط شخص مربی برای شاگردان خود امکان پذیر می باشد
تجهیزات مورد نیاز: کلیه وسایل ایمنی و استاندارد مورد تایید فدراسیون تکواندو شامل کلاه، ساق بند ، ساعد بند،دستکش, لثه بند (نونهالان),نانشیم و ... الزامی می باشد.

  • مسابقات با سیستم الکترونیکی برگزار می گردد.
  • مسابقات بر اساس آخرین قوانین و دستور العمل مورد تایید فدراسیون تکواندو می باشد.

مدارک مورد نیاز:

  • تکمیل فرم شماره (1رضایت نامه ولی/ تاییدیه پزشک/مربی/ خوداظهاری)
  • اصل مدرک شناسایی
  • شرکت کنندگان اصل کارت بیمه ورزشی معتبر در طول روند برگزاری (روز وزن کشی و مسابقات) باید به همراه داشته باشند.

فیش واریزی به حساب هیأت تکواندو بابت ورودیه _بانک_ملی 0115452909008 (امکان پرداخت در روز وزن کشی از طریق کارتخوان موجود در هیات میسر می باشد)

کمیته مسابقات هیات تکواندو استان کرمانشاه

کرمانشاه، بلوار شهید بهشتی، استادیوم آزادی، خانه تکواندو 20 - 05 - 1401 ساعت 12 الی 14

کرمانشاه، بلوار شهید بهشتی، استادیوم آزادی، سالن شهید بهشتی 21 - 05 - 1401

انفرادی