مسابقات آزاد پسران خردسال و نونهال شهرستان کرمانشاه

پایان ثبت نام 9 شهریور 1401 ساعت 23 ظرفیت رویداد 0 از 0

gender 12 تا 15 سال
9 تا 12 سال
QR Code

مدارک ثبت نام برای شرکت کنندگان از طریق سایت

  1. عضویت در بانک اطلاعات فدراسیون تکواندو . اصل کارت بیمه ورزشی معتبر 
  2. تکمیل و تحویل فرم رضایت نامه در زمان وزن کشی به مسئولین مربوطه

شرایط عمومی شرکت در مسابقات

رده سنی خردسالان 8 تا 11 سال 1389/10/11  لغایت 1392/10/10

اوزان خردسالان(26-کیلوگرم) (28-26)(30-28)(33-30)(36-33)(40-36)(44-40)(48-44)(52-48)( 52+ کیلوگرم)

رده سنی نونهالان (12تا 14 سال ): متولدین 1386/10/11 تا متولدین 1389/10/10

اوزان نونهالان: (33- کیلوگرم)(37-33)(41-37)(45-41)(49-45)(53-49)(57-53)(61-57)(65-61)(65+ کیلوگرم)

رده کمربند: هر دو رده سنی در رده کمربندی زرد سبز  و آبی 

ثبت نام

از روز شنبه مورخه 1401/05/18از ساعت 8 صبح تا ساعت 24 روز چهار شنبه مورخه 1401/06/09از طریق سایت مبارز به آدرس mobbarez.com انجام می گیرد.

ورودیه مسابقات

  • هر نفر 1300000 ریال که قبل از وزن کشی لازم است به حساب شماره 010878555300 بنام هیئت تکواندو شهرستان کرمانشاه در وجه بانک ملی از طریق مراجعه به بانک یا همراه بانک موبایل واریز نماید مشروط بر اینکه فیش یا عکس رسید  واریزی به مسئول مربوطه در زمان وزن کشی تحویل گردد.

زمان و مکان وزن کشی

 روز 5شنبه 1401/06/10 از ساعت11 لغایت13 در خانه تکواندو  می باشد  (وزن کشی با 200 گرم ارفاق انجام می گردد)

زمان و مکان برگزاری مسابقه 

 روز جمعه 11 شهریور ازساعت 8 صبح در سالن شهید بهشتی  واقع در استادیوم آزادی 

به نفرات برتر اوزان ده گانه هر دو رده حکم و مدال قهرمانی اهدا می گردد

تذکرات :

مسابقات با هوگوی غیر الکترونیک برگزار می گردد

  • مسابقات بر اساس قوانین فدراسیون تکواندو جمهوری اسلامی ایران برگزار می گردد
  • همراه داشتن وسایل و تجهیزات ایمنی استاندارد از جمله لثه بند ، نقاب ، کلاه همرنگ هوگو ، هوگو شخصی ، ساعد بند ، ساق بند، نانشیم الزامی است
  • برابر بخشنامه صادره توسط فدراسیون تکواندو مبارزان بایستی از کلاه متناسب با رنگ هوگو استفاده نمایند
  • هزینه ایاب ذهاب و تغذیه بر عهده شرکت کنندگان می باشد
  • مسئولیت صحت مندرجات در فرم ثبت نام بر عهده مربی می باشد

روز 5 شنبه 1401 / 06 / 10 از ساعت11 لغایت13 خانه تکواندو

روز جمعه 11 شهریور ازساعت 8 صبح در سالن شهید بهشتی واقع در استادیوم آزادی

انفرادی