مسابقات آزاد بانوان خردسال و نوجوان شهرستان کرمانشاه

پایان ثبت نام 16 شهریور 1401 ساعت 23 ظرفیت رویداد 0 از 0

gender 15 تا 18 سال
9 تا 12 سال
QR Code

رده سنی خردسالان9 تا 11 سال متولد 1392/10/10 الی 1389/10/11 

اوزان:  24-28-30-33-36-40-44-48-52-و مثبت52 رده کمربندی زرد - سبز و آبی

رده سنی نوجوانان 15 تا 17 سال متولد 1386/10/10 الی 1383/10/11 

اوزان 42-44-46-49-52-55-59-63-68-و مثبت68 زرد  - سبز و آبی 


ورودیه مسابقات

  • هر نفر 1300000 ریال که قبل از وزن کشی لازم است به حساب شماره 010878555300 بنام هیئت تکواندو شهرستان کرمانشاه در وجه بانک ملی از طریق مراجعه به بانک یا همراه بانک موبایل واریز نماید مشروط بر اینکه فیش یا عکس رسید  واریزی به مسئول مربوطه در زمان وزن کشی تحویل گردد.

زمان و مکان وزن کشی

 روز 5شنبه 17/06/1401 از ساعت12 لغایت14 در خانه تکواندو  می باشد  

زمان و مکان برگزاری مسابقه 

 روز جمعه  18/06/1401شهریور ازساعت 8 صبح در سالن خانه تکواندو 

به نفرات برتر اوزان ده گانه هر دو رده حکم و مدال قهرمانی اهدا می گردد

تذکرات :

مسابقات با هوگوی غیر الکترونیک برگزار می گردد

  • مسابقات بر اساس قوانین فدراسیون تکواندو جمهوری اسلامی ایران برگزار می گردد
  • همراه داشتن وسایل و تجهیزات ایمنی استاندارد از جمله لثه بند ، نقاب ، کلاه همرنگ هوگو ، هوگو شخصی ، ساعد بند ، ساق بند، نانشیم الزامی است
  • برابر بخشنامه صادره توسط فدراسیون تکواندو مبارزان بایستی از کلاه متناسب با رنگ هوگو استفاده نمایند
  • هزینه ایاب ذهاب و تغذیه بر عهده شرکت کنندگان می باشد
  • مسئولیت صحت مندرجات در فرم ثبت نام بر عهده مربی می باشد

تاریخ وزن کشی : 1401 / 6 / 17 مکان وزن کشی و مسابقه خانه تکواند ساعت وزن کشی هر دو رده سنی ازساعت 12 الی 14

تاریخ برگزاری 1401 / 6 / 18 مکان خانه تکواند

انفرادی