مسابقه چندجانبه بانوان غرب و مرکز کشور

پایان ثبت نام 5 بهمن 1402 ساعت 23 ظرفیت رویداد 0 از 0

gender 14 تا 17 سال
11 تا 14 سال
QR Code

مربی نام و نام خانوادگی محل زندگی درجه کمربند
1 مريم پيري هستی مرادی زنگنه سفلی كرمانشاه
2 استاد محمد پناه اسرا محمودی سقز
3 آزاده ناصري ملینا پاک نیا كرمانشاه
4 آزاده ناصري هستی آزادی پور كرمانشاه
5 آزاده ناصری آوا مردانی كرمانشاه
6 آزاده ناصری آیدا ذبیحی كرمانشاه
7 آزاده ناصری فاطمه احمدیان كرمانشاه
8 استاد آزاده ناصری آیدا رضائی كرمانشاه
9 استاد آزاده ناصری سوگند اسدی كرمانشاه
10 استاد حدیث زرگوش نیا سارینا ملکی ايلام
11 استاد راضیه قراخانی سیده ریحانه حسینی بهار
12 استاد ژاله شاکری ریحانه السادات موسوی کاکاوند كرمانشاه
13 استاد سمیرا فروتن تارا دوستوندی كرمانشاه
14 استاد سمیرا فروتن ستایش رستمی كرمانشاه
15 استاد طیبه رحمانی زهرا فرهادی خلکی كرمانشاه
16 استاد فرزانه ملکی زهرا نادی ايلام
17 استاد لیلا خزایی بهار شهسواری كرمانشاه
18 استاد لیلا خزایی زهرا آقایی كرمانشاه
19 اکرم چوکنیان زهرا سرابخشکه كرمانشاه
20 اکرم چوکنیان مریم چراغی زاده كرمانشاه
21 اکرم چوکنیان هستی شاویسی راد كرمانشاه
22 الهام منصوری ساغر جمشیدی بروجرد
23 الهام منصوری نرگس دکامی بروجرد
24 بهاره سورمیری ده بالایی آوا ایدی زاده ايلام
25 بهاره سورمیری ده بالایی تارا عسکریان ايلام
26 بهاره سورمیری ده بالایی حسنا ملکشاهی ايلام
27 بهاره سورمیری ده بالایی ستایش غیابی ايلام
28 بهاره سورمیری ده بالایی نازنین گل نظری ايلام
29 بهاره سورمیری ده بالایی هستی شیخ محمدی ايلام
30 پرژال رمضانی آرینا عبدالهی همدان
31 پرژال رمضانی کارین رشیدی همدان
32 پرستو صفري آرمیتا زارعی میکی سر پل ذهاب
33 پريسا کوه نشین طارمی هانیه امیری كرمانشاه
34 حدیث زرگوش نیا ترنم شهبازی ايلام
35 حدیث زرگوش نیا مهدیه سادات موسوی فرد ايلام
36 راضیه قراخانی آیدا قربانی صفا بهار
37 راضیه قراخانی پریسا یونسی بهار
38 راضیه قراخانی زهرا صفری بهار
39 راضیه قراخانی زهرا کمالی مهد بهار
40 راضیه قراخانی زهرا ندائی بهار
41 راضیه قراخانی سیده سوگند مصطفوی بهار
42 راضیه قراخانی محدثه وارسته اسدی بهار
43 راضیه قراخانی هانیه نظری بهار
44 رويا اشكباري فاطمه عزتی سنقر كليائي
45 رویا محمودی محیا حقمرادی سر پل ذهاب
46 رویا محمودی مهسا الیاسی سرزلی سر پل ذهاب
47 ريزان حسيني اسرا محمدپور بانه
48 ريزان حسيني سولین عبدالهی بانه
49 ريزان حسيني هاوناز سلیمی بانه
50 زهرا عشقي شنیا دلاوری همدان
51 زهرا علی پناه مبینا رستمی ايوان
52 زینب کریمی زاده ثنا رزم گير ايوان
53 زینب فرجی دینا زادمیر اراك
54 ژاله شاكري پارمیس کاملی كرمانشاه
55 ژاله شاكري غزل قربانی كرمانشاه
56 ژاله شاكري محیا براکی کنشتی كرمانشاه
57 ساناز آئینه آیناز کرمی ازندریانی ملاير
58 ساناز آئینه زهرا گرجی ازندریانی ملاير
59 ساناز آئینه فریده احمدی ازندریانی ملاير
60 ساناز آئینه نازنین زهرا نثاری ملاير
61 ساناز آئینه هلیا عباسی ازندریانی ملاير
62 سحر مرسلي فاطمه امیرخانی سنقر كليائي
63 سميرا فروتن درسا جمشیدی كرمانشاه
64 سميرا فروتن عسل یلوه كرمانشاه
65 سميرا فروتن کیانا جمشیدی كرمانشاه
66 سميرا فروتن مائده فرضی كرمانشاه
67 سميه محمدپناه زیلان حسین زاده سقز
68 سميه محمدپناه سیده سارینا شیخ جگری سقز
69 سميه محمدپناه فریماه محمدی همدان
70 سميه محمدپناه مائده فیضی سقز
71 سميه محمدپناه هونیا مصطفائي سقز
72 سمیرا خاوری سما میری حسن آبادی كرمانشاه
73 سمیرا خاوری مبینا نکونام كرمانشاه
74 سمیرا فروتن سارینا امیریان كرمانشاه
75 سمیه کبودی فاطمه تیموری كرمانشاه
76 سهیلا تابناك پور ستاره نعمتی كرمانشاه
77 سهیلا تابناك پور سیندخت پرنو كرمانشاه
78 سونيا رشيدي آنیتا رضائی ايلام
79 سونيا رشيدي لنا عزیزیان پور ايلام
80 سونیا رشیدی مهدیس امامی ايلام
81 سیران نصیری آتنا ناصری همدان
82 سیران نصیری آیسان مرادی سنندج
83 سیران نصیری الینا اشرفی همدان
84 سیران نصیری اوین منوچهری سنندج
85 سیران نصیری پانیذ دائی چین همدان
86 سیران نصیری ثنا ساعدی همدان
87 سیران نصیری کوثر کریمی سنندج
88 سیران نصیری مانیا محمدی سنندج
89 سیران نصیری ماهور فخري ايلام
90 سیران نصیری هستی کارخانه همدان
91 سیران نصیری هلیا عبدالملکی قروه
92 سیران نصیری هیدیکا نیک پی قروه
93 شکوفه ملکی گلاره اسمعیلی ايوان
94 شهرزاد نقدی سیده سروین آزاده سقز
95 شهرزاد نقدی کردستان عزیزي سقز
96 شهناز شریفی زهرا یاورپور ايلام
97 شهين رحيمي مهلا زارعی همدان
98 شیوا مرادی کلهر سپیده بخشی كرمانشاه
99 شیوا مرادی کلهر عسل طلعتی چقا کبودی كرمانشاه
100 شیوا مرادی کلهر کوثر راهنگرد كرمانشاه
101 شیوا مرادی کلهر مهدیه صیدی شرفی كرمانشاه
102 طاهره منتي سمنگاني زهرا یاوری كرمانشاه
103 طاهره منتي سمنگاني فاطيما رضائی خندان كرمانشاه
104 طيبه رحماني زهرا میرانی كرمانشاه
105 طيبه رحماني یاسمن آقائی كرمانشاه
106 فاطمه انوری پور سنا محمدی زاد ايوان
107 فاطمه انوری پور سوما عبدی چالانچی ايلام
108 فاطمه بهرامیان آرینا رحیمی سقز
109 فرزانه ملکی سایه منصوری راد ايلام
110 فرزانه ملکی نازیتا بشارتی ايلام
111 فرزانه تابناك پور فاطمه تافته كرمانشاه
112 فرزانه تابناك پور فاطیما فرجی كرمانشاه
113 فرزانه تابناك پور کوثر مرادی كرمانشاه
114 فرزانه تابناك پور گلسا الماسی كرمانشاه
115 فرزانه تابناك پور یاسمینا امجدیان كرمانشاه
116 لیلا اسماعیل بیگی آیناز گنجی ملاير
117 لیلا اسماعیل بیگی دینا عباسی ملاير
118 لیلا اسماعیل بیگی ریحانه شجاعی نژاد ملاير
119 لیلا اسماعیل بیگی ریحانه قیصری ملاير
120 لیلا اسماعیل بیگی ساحل روستائی ملاير
121 لیلا اسماعیل بیگی ستایش رسولی آبدری ملاير
122 لیلا اسماعیل بیگی صبا روستائی ملاير
123 لیلا اسماعیل بیگی فاطمه غفاری ملاير
124 لیلا اسماعیل بیگی فاطمه میرزایی ازندریانی ملاير
125 لیلا اسماعیل بیگی نازنین حیدری ملاير
126 لیلا تابناك پور زهرا امیری كرمانشاه
127 لیلا خزائي آرینا حسنی كرمانشاه
128 لیلا خزائي دینا امیری كرمانشاه
129 لیلا خزائي سوگل جانی كرمانشاه
130 لیلا خزائي کیانا براز كرمانشاه
131 لیلا خزائي هستی طاهرآبادی كرمانشاه
132 لیلا خزایی مهدیه کردمیر كرمانشاه
133 مرضیه فتاحی روژان عباسی سر پل ذهاب
134 مرضیه فتاحی عسل عزیزی سر پل ذهاب
135 مرضیه فتاحی ملیکا نجفی سر پل ذهاب
136 مريم اميني مجد النا حسینی كرمانشاه
137 مريم اميني مجد تینا میرزائی نیا كرمانشاه
138 مريم اميني مجد فاطمه سادات بنی جمالی اراك
139 مريم اميني مجد نیوشا فرهمند پور اراك
140 مريم اميني مجد هلیا کزازی اراك
141 مريم روحی نیا سارینا رحمتی همدان
142 مريم روحی نیا شنیان مرادیان ديواندره
143 مريم روحی نیا فاطمه کریمی قروه
144 مريم آریا اصل آنیتا یزدانیان اراك
145 مريم پيري دایان تاهنده كرمانشاه
146 مريم پيري دلنیا فرامرزی كرمانشاه
147 مريم پيري مهسا مجیدی فرد كرمانشاه
148 مريم پيري هانا محمدی كرمانشاه
149 مژده سادات مشعشعي حاجی آبادی تینا بیگی كرمانشاه
150 مژده سادات مشعشعي حاجی آبادی حنا کرانيان كرمانشاه
151 مژده سادات مشعشعي حاجی آبادی غزل ملکی كرمانشاه
152 مژده سادات مشعشعي حاجی آبادی مبينا ملك الكلامي كرمانشاه
153 مژگان حبيبي محب زهرا هاشمی بهار
154 مژگان حبيبي محب مهیا ریاحی منفرد بهار
155 مژگان حبيبي محب نگین ریاحی منفرد بهار
156 معصومه شهباز آرمیتا کاویان دورود
157 مهتاب نجفي مهر سارا قنبری كرمانشاه
158 مهديس چوپان برارعزیزی کیانا سلیمی سر پل ذهاب
159 مهری شعبانی الینا محمدی سقز
160 مهری شعبانی اوین شجاعی سقز
161 مهری شعبانی خاطره تاب همدان
162 مهری شعبانی ژینو فتاحی سقز
163 مهری شعبانی سارینا سروری سقز
164 مهری شعبانی شپول احمدی سقز
165 مهری شعبانی کانیا طهماسبی همدان
166 مهری شعبانی نارینا خیاط سقز
167 مهری شعبانی دیلان موسویان سقز
168 مهناز صادقي فاطمه الیاسی كنگاور
169 مهناز صادقي مبیناالسادات سالارآبادی كرمانشاه
170 ميترا مشعشعي حاجی آبادی اسرا عبدی كرمانشاه
171 ميترا مشعشعي حاجی آبادی بهار اسفندياري برارعزيزي كرمانشاه
172 مينا اميري آتوسا دیناری دورود
173 میترا کهریزی تینا مردوخی كرمانشاه
174 ندا كلهري کیمیا مینائی علی آبادی كرمانشاه
175 ندا کلهری تینا چله شهری كرمانشاه
176 ندا کلهری ساحل سالاری مقدم كرمانشاه
177 ندا کلهری فاطمه بهرامی یکدانگی كرمانشاه
178 ندا کلهری هستی جوکی كرمانشاه
179 نسیبه شهبازی روژینا رحیمی مريوان
180 يگانه باشتين روژینا شیخی ترازکی كرمانشاه