رده بندی کیوروگی

r
نام و نام خانوادگی مربی درجه کمربند (فعلی) تعداد مدال امتیاز مدال ها
1 ماهان پرندک سامان حسيني 0 0
2 یوسف امیری امیر صفری 0 0
3 پرهام فرشچی کرمانشاهی شهاب ريزه وندي 0 0
4 حسام ترانه جوادخاوری 0 0
5 ایمان رستمی استاد جواد خاوری 0 0
6 امیرمحمد نظری استادمحمد امیری 0 0
7 ابوالفضل عبدی پور محمد جواد کرمی 0 0
8 ماهان بهمن یاری وحیدناصری 0 0
9 شاخوان نوری آوات حسنلوئي 0 0
10 محمد فتاحی بهنام محمدی 0 0
11 پارسا غفوري سعدالله فيضي 0 0
12 سیدمحمدرضا پری دار شهاب ريزه وندي 0 0
13 امیر حسین سهرابی محمد جواد کرمی 0 0
14 امیررضا فتحی جوادخاوری 0 0
15 پرهام حاجی علیانی احسان سلیمی 0 0
16 محمد مهدي چراغي سعدالله فيضي 0 0
17 امیرمحمد کریمی داريوش دانايي 0 0
18 امیررضا شهبازی حمزه بلده 0 0
19 شایان شهبازی بهمن ياري 0 0
20 رضا شادمانی احسان سليمي 0 0
21 ابوالفضل روحانی وحید ناصری 0 0
22 ابوالفضل رزلانسری احسان حجي زواره 0 0
23 امین دولتمندی نامیوندی وحید ناصری 0 0
24 رضا خانی بهنام محمدي 0 0
25 محمدامين حسيني كيا كيومرث يزداني 0 0
26 محمدمهدی تکش احسان سليمي 0 0
27 آرش کاکو وحید ناصری 0 0
28 امیرعباس قاسمی کل کشوندی احسان سليمي 0 0
29 عليرضا عزيزي كيومرث يزداني 0 0
30 محمد حسینی بهمن ياري 0 0