رده بندی کیوروگی

r
نام و نام خانوادگی مربی درجه کمربند (فعلی) تعداد مدال امتیاز مدال ها
1 ماهان آتش جامه کیومرث یزدانی 0 0
2 ارشیا رضائی خیاره استاد محمدرضا روسگه 0 0
3 اهورا طبیب زاده فاتح احمدی 0 0
4 مسیحا کرمی چقا الهی استاد محمدرضا روسگه 0 0
5 آرین کسانی کیومرث یزدانی 0 0
6 راژان کریمی فرید بهرامی 0 0
7 ماهان رضایی یعقوب حیدری 0 0
8 سهیل صیدمحمدی زورآب کیومرث یزدانی 0 0
9 امیرحسین نعمت الهی محمد ذاکری مهر 0 0
10 امیرعلی کرانی احسان سليمي 0 0
11 پویان فتحی محمد ذاکری مهر 0 0
12 کیارش سعیدی پور استاد جواد خاوری 0 0
13 امید رضا چوبین کیومرث یزدانی 0 0
14 امیررضا احمدی کیومرث یزدانی 0 0
15 پارسا مرادی حیاثوندی احسان سليمي 0 0
16 محمدحسین پوراحمدی احسان سليمي 0 0
17 حسین سلمانی کیومرث یزدانی 0 0
18 ابوالفضل احمدی کیومرث یزدانی 0 0
19 آیدین خوش گفتار کیانوش اکبری 0 0
20 صدرا اسماعیلی کیومرث یزدانی 0 0
21 محمد پیروزه استاد سامان حسینی 0 0
22 میلان رشتی زاد استاد سامان حسینی 0 0
23 سیدماهان جمازه استاد سامان حسینی 0 0
24 سیدماکان جمازه استاد سامان حسینی 0 0
25 محمدمعید جلیلیان یوسف خاطری 0 0
26 علی احمدی استاد جواد خاوری 0 0
27 رضا کرمی استادامیرصفری 0 0
28 بنیامین محمدی عبدالرضا احمدي 0 0
29 رضا رستمی کنشتی بهنام محمدي 0 0
30 امیرحسین مهدنژاد عبدالرضا احمدي 0 0