رده بندی کیوروگی

نام و نام خانوادگی مربی درجه کمربند (فعلی) تعداد مدال امتیاز مدال ها
61 مازیار بهرامی فرید بهرامی 0 0
62 محمد مهدی عسگری محمد ذاکری مهر 0 0
63 سینا کرمی فاتح احمدی 0 0
64 ابواافضل عظیمی کیومرث یزدانی 0 0
65 سینا جلیلیان کیومرث یزدانی 0 0
66 محمد جواد بهینه کیومرث یزدانی 0 0
67 صدرا اسماعیلی کیومرث یزدانی 0 0
68 محمد پیروزه استاد سامان حسینی 0 0
69 میلان رشتی زاد استاد سامان حسینی 0 0
70 سیدماهان جمازه استاد سامان حسینی 0 0
71 سید ماکان جمازه استاد سامان حسینی 0 0
72 محمدمعبد جلیلیان یوسف خاطری 0 0
73 علی احمدی استاد جواد خاوری 0 0
74 رضا کرمی استادامیرصفری 0 0
75 آیدین خوشگفتار کیانوش اکبری 0 0
76 سیروان آستینه استاد جواد خاوری 0 0
77 محمد مهدی براری شهاب ريزه وندي 0 0
78 ارشیا محمدی سیدشمس الله جلیلیان 0 0
79 آراس منصوری سیدشمس الله جلیلیان 0 0
80 رضا رستمی بهنام محمدي 0 0
81 امیرحسین مهدنژاد عبدالرضا احمدي 0 0
82 بنیامین محمدی عبدالرضا احمدي 0 0
83 فرهان اتش جامعه کیومرث یزدانی 0 0
84 ماهان اتش جامعه کیومرث یزدانی 0 0
85 ابواافضل احمدی کیومرث یزدانی 0 0
86 حسین سلمانی کیومرث یزدانی 0 0
87 محمدحسین پوراحمدی احسان سليمي 0 0
88 پارسا مرادی حیاثوندی احسان سليمي 0 0
89 امیر رضا احمدی کیومرث یزدانی 0 0
90 امید رضا چوبین کیومرث یزدانی 0 0