رده بندی کیوروگی

نام و نام خانوادگی مربی درجه کمربند (فعلی) تعداد مدال امتیاز مدال ها
91 کیارش سعیدی پور استاد جواد خاوری 0 0
92 پویان فتحی محمد ذاکری مهر 0 0
93 امیر علی کرانی احسان سليمي 0 0
94 امیرحسین نعمت الهی محمد ذاکری مهر 0 0
95 سهیل صیدمحمدی کیومرث یزدانی 0 0
96 ماهان رضایی یعقوب حیدری 0 0
97 راژان کریمی فرید بهرامی 0 0
98 ارین کسانی کیومرث یزدانی 0 0
99 مسیحا کرمی چقاالهی استاد محمدرضا روسگه 0 0
100 اهورا طبیب زاده فاتح احمدی 0 0
101 ارشیا رضائی خیاره استاد محمدرضا روسگه 0 0
102 حسین عزیزی کلاره استاد سید جواد نقیب زاده 0 0
103 مانی پاکدل مسلم فتحی 0 0
104 مازیار احمدنژاد مسلم فتحي 0 0
105 عرفان امیری غلامرضا مریدی 0 0
106 امیرعلی امیری غلامرضا مريدي 0 0
107 ابوالفضل محمدزاده شهرام بامیران 0 0
108 پارسا بهروزی بان بیدی محمد ذاکری مهر 0 0
109 امیرعلی ماوائی رضابهجونیا 0 0
110 محمد مهدی عبدی محمد نظیر پوراحمدی 0 0
111 اهورابراتی عباد استادرضابهجونیا 0 0
112 ژیارمحمدی محمد نظیر پوراحمدی 0 0
113 محمد امید نصیری پور حمزه بلده 0 0
114 یوسف نجفی حمزه بلده 0 0