رده بندی کیوروگی

نام و نام خانوادگی مربی درجه کمربند (فعلی) تعداد مدال امتیاز مدال ها
31 امیرعباس احمدی کیانوش اکبری 0 0
32 محمد علی صنعتی کیانوش اکبری 0 0
33 محمدرضاخزایی بهنام محمدی 0 0
34 پارسا مرادی استاد جواد خاوری 0 0
35 دانا قمبری استاد جواد خاوری 0 0
36 پرهام توتونی استاد جواد خاوری 0 0
37 محمد صدرا بابائی استاد جواد خاوری 0 0
38 یاشار سلیمانی بوربوری استاد جواد خاوری 0 0
39 احمد رضا مرادی استاد جواد خاوری 0 0
40 امیر علی رضایی شهاب ريزه وندي 0 0
41 سید محمدرسول نصوری لعل آبادی شهاب ريزه وندي 0 0
42 آراس اصحابی شهاب ريزه وندي 0 0
43 بردیا بابایی پناه شهاب ريزه وندي 0 0
44 امیر حسین درکه شهاب ريزه وندي 0 0
45 پویان امیری استاد سید جواد نقیب زاده 0 0
46 امیر علی کریمی استاد سید جواد نقیب زاده 0 0
47 محمدهادی احمدی فریدون امجدیان 0 0
48 سجاد چقازردی استاد جواد خاوری 0 0
49 ایلیا پایکار استاد جواد خاوری 0 0
50 آراد حسینی مسلم فتحی 0 0
51 محمد پارسا مرادی مسلم فتحی 0 0
52 آردین پایکار استاد جواد خاوری 0 0
53 پارسا ظاهری فاتح احمدي 0 0
54 سینا محمدی فاتح احمدي 0 0
55 پارسا مرادی استاد سید جواد نقیب زاده 0 0
56 پویان حیدریان پور استاد جواد خاوری 0 0
57 آژوان شمس الدینی حسرت سبحانی 0 0
58 محمد ولدبگی حسرت سبحانی 0 0
59 منیب سلیمی حسرت سبحانی 0 0
60 ماردین بهرامی فرید بهرامی 0 0