رده بندی کیوروگی

r
نام و نام خانوادگی مربی درجه کمربند (فعلی) تعداد مدال امتیاز مدال ها
121 کسری امامی اصل استاد وحیدناصری 0 0
122 شایان پرنیان استاد وحیدناصری 0 0
123 محمد مسیح حاتم نیا استاد وحیدناصری 0 0
124 آرش کمری قمشه ئی استاد وحید ناصری 0 0
125 محمد امین گلمحمدی استاد وحید ناصری 0 0
126 سام رحیمی استاد وحید ناصری 0 0
127 امیر چراغی استاد وحید ناصری 0 0
128 امیرعلی آذرشب استاد وحید ناصری 0 0
129 محمد بشکوه استادمحمد امیری 0 0
130 علی صادقی استاد محمدامیری 0 0
131 محمدرضا فتحی دوچقائی استاد محمدامیری 0 0
132 ایلیا فلاحی استاد محمد امیری 0 0
133 ایلیا دولتمندی استاد محمد امیری 0 0
134 امیر ابوالفضل فدائی استاد محمدامیری 0 0
135 محمدحسین حیدری وحیدناصری 0 0
136 رامتین آسایش وحیدناصری 0 0
137 امیرحسین حسینیان پور کیانوش اکبری 0 0
138 علی رضا نسیمی کیانوش اکبری 0 0
139 محمد امین نعمائی بکتاش آبادی استادفریدون امجدیان 0 0
140 آرین یاوری وحید ناصری 0 0
141 محمد مهدی شهبازی حامد قاسمی 0 0
142 محمد کیا یزدان پرست استاد محمد امیری 0 0
143 علی چراغیانی دولیسکانی حامد قاسمی 0 0