مرحله اول مسابقات آزاد باشگاهی استان - نونهالان 98 - 99

پایان ثبت نام 25 بهمن 1398 ساعت 11 ثبت نام شده 233

gender 15 تا 18 سال
QR Code

مربی نام و نام خانوادگی محل زندگی درجه کمربند
1 وحیدناصری آرتین احمدی كرمانشاه
2 وحیدناصری آرین چاوشانی كرمانشاه
3 وحیدناصری امیر حسین سلیمی كرمانشاه
4 وحیدناصری امیر علی ایلخانی كرمانشاه
5 وحیدناصری حسین ملکی كرمانشاه
6 وحیدناصری فرهان منصوری كرمانشاه
7 وحیدناصری ماهان بیگوند كرمانشاه
8 وحیدناصری محمد امین محمدی كرمانشاه
9 وحیدناصری محمدامین بهراد كرمانشاه
10 وحیدناصری محمدمهدی رضائی كرمانشاه
11 وحیدناصری میعاد روشن رخ كرمانشاه
12 آقای استاد بهجونیا ارشیا میرزایی كرمانشاه
13 آقای استاد بهجونیا مهیار حسینی تبار كرمانشاه
14 احسان حجي زواره امير يزدان پناه كرمانشاه
15 احسان حجي زواره امیر اسماعیلی كرمانشاه
16 احسان حجي زواره امیر حسین امجدیان كرمانشاه
17 احسان حجي زواره اهورا ذوقی كرمانشاه
18 احسان حجي زواره پرهام نیکوراد كرمانشاه
19 احسان حجي زواره رامتین امیریان كرمانشاه
20 احسان حجي زواره نیما قلخانباز روانسر
21 احسان سليمي آرشام طاهری باغطیفونی كرمانشاه
22 احسان سليمي امیرحسین کبودی كرمانشاه
23 احسان سليمي امیررضا شیری كرمانشاه
24 احسان سليمي امیرعباس قاسمی کل کشوندی كرمانشاه
25 احسان سليمي رضا شادمانی كرمانشاه
26 احسان سليمي محمد چراغی علی اکبری كرمانشاه
27 احسان سليمي محمدمهدی تکش كرمانشاه
28 احسان سلیمی پرهام حاجی علیانی كرمانشاه
29 احسان سلیمی نیما مرادی كرمانشاه
30 استاد جواد خاوری امیررضا کهریزی كرمانشاه
31 استاد جواد خاوری امیرسامان سلیمانی كرمانشاه
32 استاد جواد خاوری مبین فتاحی كرمانشاه
33 استاد جواد خاوری محمد طاها حیدری خلیل الهی كرمانشاه
34 استاد جواد خاوری هومن فیضی كرمانشاه
35 امیر صفری ابوالفضل حقیقی كرمانشاه
36 امیر صفری امیرحسین اسمعیلی سیاه بیدی كرمانشاه
37 امیر صفری پویا خسروی كرمانشاه
38 امیر صفری سینا کرمی خلیلانی كرمانشاه
39 امیر صفری محمدرسول صفری سیاه بیدی كرمانشاه
40 بهروز کهریزی آریا ارجمند هرسين
41 بهروز کهریزی سامان کبودی كرمانشاه
42 بهروز کهریزی ماهان احمدی هرسين
43 بهمن ياري آیدین بهرامی كرمانشاه
44 بهمن ياري امیرحسین صفائی كرمانشاه
45 بهمن ياري امیرعلی فعلی كرمانشاه
46 بهمن ياري امیرمحمد حیاتی كرمانشاه
47 بهمن ياري امیرمحمد صفائی مهر كرمانشاه
48 بهمن ياري اهورا رحیمی كرمانشاه
49 بهمن ياري ایلیا جلیلیان كرمانشاه
50 بهمن ياري ایلیا گردانی كرمانشاه
51 بهمن ياري پارسا خالوندی كرمانشاه
52 بهمن ياري پارسا رحیمی كرمانشاه
53 بهمن ياري حسام پاشائی كرمانشاه
54 بهمن ياري حسام طاهر كرمانشاه
55 بهمن ياري شایان شهبازی كرمانشاه
56 بهمن ياري علی بدری نوجوبی كرمانشاه
57 بهمن ياري علی فلاحی كرمانشاه
58 بهمن ياري فرهاد کوه کن كرمانشاه
59 بهمن ياري کیارش بیات كرمانشاه
60 بهمن ياري ماهان ناصری كرمانشاه
61 بهمن ياري محمد امین جاسم پور كرمانشاه
62 بهمن ياري محمد حسینی كرمانشاه
63 بهمن ياري محمد ملکیان كرمانشاه
64 بهمن ياري محمدامین غلامی كرمانشاه
65 بهمن ياري محمدپارسا باقری مهکی كرمانشاه
66 بهمن ياري محمدپارسا حسینی كرمانشاه
67 بهمن ياري محمدرسول فلاحی سردارآبادی كرمانشاه
68 بهمن ياري محمدسبحان بگلری كرمانشاه
69 بهمن ياري محمدصالح حاجی علیانی كرمانشاه
70 بهمن ياري محمدمتین غلامی كرمانشاه
71 بهمن ياري نوید نصوری كرمانشاه
72 بهمن ياري هومن کریمی كرمانشاه
73 بهنام محمدي آرمان خزائی كرمانشاه
74 بهنام محمدي ارشیا سیفی رحیم آبادی كرمانشاه
75 بهنام محمدي بردیا رستمی كرمانشاه
76 بهنام محمدي رضا خانی كرمانشاه
77 بهنام محمدي عابد پورزادی كرمانشاه
78 بهنام محمدي عرفان حسن زاده كرمانشاه
79 بهنام محمدي علی خانی كرمانشاه
80 بهنام محمدي مهدی نمامی بیشکانی كرمانشاه
81 پژمان ناصري حسام وفائیان كرمانشاه
82 پژمان ناصري علی معماری آزاد كرمانشاه
83 پژمان ناصري فراز رستمی تبار كرمانشاه
84 پژمان ناصري محمد احمدوند كرمانشاه
85 پيمان رفعتي ایلیا چراغی كرمانشاه
86 پيمان رفعتي سینا قربانی زالوابی روانسر
87 جواد خاوري آرمین آزادی تپه لری كرمانشاه
88 جواد خاوري امیرعباس شاطرابادی كرمانشاه
89 جواد خاوري امیرمحمد مرادی کامرانی كرمانشاه
90 جواد خاوري پارسا خوشنام كرمانشاه
91 جواد خاوري پیام کریمی كرمانشاه
92 جواد خاوري حسام غلامی كرمانشاه
93 جواد خاوري حمیدرضا جعفری كرمانشاه
94 جواد خاوري رضا رستمی سولاوه كرمانشاه
95 جواد خاوري رضا سرانه كرمانشاه
96 جواد خاوري زانیار ویسی كرمانشاه
97 جواد خاوري سامان فتاحی كرمانشاه
98 جواد خاوري سروش صادقی كرمانشاه
99 جواد خاوري سعید لطفی کرده وندی كرمانشاه
100 جواد خاوري سیروان مهدی خانی كرمانشاه
101 جواد خاوري علیرضا رستمی كرمانشاه
102 جواد خاوري کاروان اخگر نیلاوره كرمانشاه
103 جواد خاوري مبشر عبدی كرمانشاه
104 جواد خاوري محمد آرمان کرمی كرمانشاه
105 جواد خاوري محمد شایان برزوئی لعل آبادی كرمانشاه
106 جواد خاوري محمدمهدی باوندپوری كرمانشاه
107 جواد خاوری ضیا فتحی كرمانشاه
108 جوادخاوری حسن یادگاری حسین آبادی كرمانشاه
109 جوادخاوری سهیل عبدی کیا هرسين
110 حمزه بلده امیررضا شهبازی اسلام آباد غرب
111 حمزه بلده محمدحسن صفری اسلام آباد غرب
112 حمزه بلده محمدرضا سبزی اسلام آباد غرب
113 حمزه بلده نیما نکوئی شعار اسلام آباد غرب
114 حميدرضا مصطفايي سعيد صيدمحمدي زورآب اسلام آباد غرب
115 رضا بهجو نيا پارسا کیانی كرمانشاه
116 رضا بهجو نيا کوروش خرم منش كرمانشاه
117 رضابهجونیا امیرحسین میرزائی كرمانشاه
118 زاهد قاسمی ابوالفضل نیک راه كرمانشاه
119 سامان حسيني آرمین بوچانی كرمانشاه
120 سامان حسيني سپهر حیدری جعفرآبادی كرمانشاه
121 سامان حسيني سپهر کرمی كرمانشاه
122 سامان حسيني سیدحسین موسوی كرمانشاه
123 سامان حسيني محمد ماهان گومه ء كرمانشاه
124 سامان حسيني مهدی باقری ده باغی كرمانشاه
125 سامان حسيني نیما کرمی كرمانشاه
126 سعدالله فيضي امیرمحمد رنجبر وزمله كرمانشاه
127 سعدالله فيضي رضا محمدی آرا كرمانشاه
128 سعدالله فيضي عرفان تنهائی چقامارانی كرمانشاه
129 سعدالله فيضي علی شیخ ویسی كرمانشاه
130 سعدالله فيضي محمد رستمی كرمانشاه
131 سعدالله فيضي محمد مهدي چراغي كرمانشاه
132 سعيد شفيعي بهنود خاني زاده اسلام آباد غرب
133 سيد جواد نقیب زاده امیر رضا صفری كرمانشاه
134 سيد جواد نقیب زاده امیر محمد فرهادی كرمانشاه
135 سيد جواد نقیب زاده ایلیا عباسی كرمانشاه
136 سيد جواد نقیب زاده حیسن بندشی كرمانشاه
137 سيد جواد نقیب زاده رضا خالوندی نژاد كرمانشاه
138 سيد جواد نقیب زاده رضا زارعی كرمانشاه
139 سيد جواد نقیب زاده رضا طلوعی كرمانشاه
140 سيد جواد نقیب زاده سعید محمدی دیلانچی كرمانشاه
141 سيد جواد نقیب زاده سید امیر علی حسینی كرمانشاه
142 سيد جواد نقیب زاده سید محمد باقر نقیب زاده كرمانشاه
143 سيد جواد نقیب زاده عباس جبروز كرمانشاه
144 سيد جواد نقیب زاده علیرضا اسدی كرمانشاه
145 سيد جواد نقیب زاده محمد جواد سلیمی تبار كرمانشاه
146 سید جواد نقیب زاده محمد جواد کمری كرمانشاه
147 سیدجواد نقیب زاده پارسا محمدی تهنه كرمانشاه
148 سیدجواد نقیب زاده علیرضا حجت انصاری کماچالی كرمانشاه
149 سیدجواد نقیب زاده علیرضا نوری هلشی كرمانشاه
150 شهاب ريزه وندي آرین قبادی آرام كرمانشاه
151 شهاب ريزه وندي امیر علی محمدی كرمانشاه
152 شهاب ريزه وندي رضا جمشیدی كرمانشاه
153 شهاب ريزه وندي عرشیا ثابتی كرمانشاه
154 عباس احمدی احمدرضا جابریان ايلام
155 عباس احمدی امیدرضا رستمیان ايلام
156 عبدالرضا احمدي احمدرضا نجفي گيلان غرب
157 عبدالرضا احمدي ارسطو بيژندپور گيلان غرب
158 عبدالرضا احمدي علی رضا نظری گيلان غرب
159 علیرضا صفری امیرحسین سلیمی كرمانشاه
160 علیرضا صفری امیرمحمد جلیلیان كرمانشاه
161 علیرضا صفری امیرمحمد خسروی اعتماد كرمانشاه
162 علیرضا صفری امیرمهدی بالاگبری كرمانشاه
163 علیرضا صفری ایلیا عندلیب مله كرمانشاه
164 علیرضا صفری سبحان میرزایی كرمانشاه
165 علیرضا صفری محمد مهدی حسین زاده كرمانشاه
166 علیرضا صفری محمدصالح شیرزادی كرمانشاه
167 غلامرضا مريدي محمد مهدی قربانی برناجی كرمانشاه
168 فاتح احمدي دانا حبیبی پاوه
169 فريد بهرامي پارسا غفوری پاوه
170 فريد بهرامي پوریا بهشتی زاده پاوه
171 فريد بهرامي ماردین جلالی پاوه
172 فريد بهرامي ماهان مصطفایی پاوه
173 فريد بهرامي متین احمدی پاوه
174 فریدون امجدیان امیرحسین خدایاری كرمانشاه
175 فریدون امجدیان امیرحسین ویسی كرمانشاه
176 فریدون امجدیان سینا ژاله نیا كرمانشاه
177 فریدون امجدیان عباس ویسی كرمانشاه
178 فریدون امجدیان محمد رضا امیریان كرمانشاه
179 فریدون امجدیان محمد مهدی مرادی كرمانشاه
180 فریدون امجدیان محمدمبین جلیلیان كرمانشاه
181 فریدون امجدیان محمدمتین کرمی كرمانشاه
182 فریدون امجدیان مهدی رنجور كرمانشاه
183 كيومرث يزداني اميرحسين تاسه اسلام آباد غرب
184 كيومرث يزداني اميرحسين نجفيان زاده اسلام آباد غرب
185 كيومرث يزداني علي رضايي اسلام آباد غرب
186 كيومرث يزداني علیرضا کاوسی اسلام آباد غرب
187 كيومرث يزداني مسعود گودرزي اسلام آباد غرب
188 محسن احمدپناه ابوالفضل نادری ولاشجردی كنگاور
189 محسن احمدپناه امیرحسین خزائی كنگاور
190 محسن احمدپناه امیرحسین سرمستی كنگاور
191 محسن احمدپناه محمد مهدی نعمت الهی كنگاور
192 محمد ذاکری مهر ابوالفضل احمدیان كرمانشاه
193 محمد ذاکری مهر ایلیا چاره جو كرمانشاه
194 مسلم دایی چی امیرمحمد دائی چین كرمانشاه
195 مسلم دایی چی محمد امیری پریان كرمانشاه
196 مسلم فتحی مبین کریمی روانسر
197 مصطفي مومنه آرشام عاطفی كرمانشاه
198 مصطفي مومنه ارشیا رشیدی روانسر
199 مصطفي مومنه امیر حسین ملکی روانسر
200 مصطفي مومنه حافظ حسن کاویار كرمانشاه
201 مصطفي مومنه رامین سنجابی كرمانشاه
202 مصطفي مومنه عرشیا شیرمحمدی كرمانشاه
203 مصطفي مومنه محمد فریدونی ده مجنونی روانسر
204 مصطفي مومنه مهیار الله مرادی كرمانشاه
205 وحید ناصری آرش کاکو كرمانشاه
206 وحید ناصری آرین سمواتیان كرمانشاه
207 وحید ناصری ابوالفضل روحانی كرمانشاه
208 وحید ناصری احسان محمدی كرمانشاه
209 وحید ناصری امیر محمد سنجری کوچکله كرمانشاه
210 وحید ناصری امیرعلی منصوری كرمانشاه
211 وحید ناصری امین دولتمندی نامیوندی كرمانشاه
212 وحید ناصری حسین احسانی كرمانشاه
213 وحید ناصری دانیال فایض زاده كرمانشاه
214 وحید ناصری سروش الهیاری كرمانشاه
215 وحید ناصری سروش فتحی كرمانشاه
216 وحید ناصری سینا همتی کریزاغه كرمانشاه
217 وحید ناصری شهاب حسینی كرمانشاه
218 وحید ناصری محمد جامه شورانیان كرمانشاه
219 وحید ناصری محمد عزیزی بی ابری كرمانشاه
220 وحید ناصری محمدجواد مهری کانی باغی كرمانشاه
221 وحید ناصری آریا فرهادی كرمانشاه
222 يعقوب حيدري آرمین سهرابی گاوشانی كرمانشاه
223 يعقوب حيدري حسام فیض سرارودی كرمانشاه
224 يعقوب حيدري علی حقانی كرمانشاه
225 يوسف خاطري آراد صادقی كرمانشاه
226 يوسف خاطري آرین علیئی كرمانشاه
227 يوسف خاطري پارسا امیری كرمانشاه
228 يوسف خاطري سبحان رشیدی ده گلی كرمانشاه
229 يوسف خاطري سپهر محمدی كرمانشاه
230 يوسف خاطري علیرضا آسیال كرمانشاه
231 يوسف خاطري محمد معین سنجابی كرمانشاه
232 يوسف خاطري یونس غیاثی غروه كرمانشاه
233 یعقوب حیدری امیررضا امیری كرمانشاه