مسابقات بسیج قهرمانی استان بهمن1400

پایان ثبت نام 10 بهمن 1400 ساعت 23 ظرفیت رویداد 0 از 0

gender 14 تا 17 سال
11 تا 14 سال
QR Code

مسابقات بسیج قهرمانی استان 1400

تاریخ برگزاری مسابقات : روز جمعه  15 بهمن ماه 1400

شرایط عمومی شرکت در مسابقات

رده سنی نونهالان 12تا 14 سال  : متولدین 86/10/11  تا  متولدین 89/10/10

اوزان نونهالان :  (33 ) (37 -33)(41-37)(45-41)(49-45)(53-49)(57-53)(61-57)(65-61)(65+ کیلوگرم)

رده سنی نوجوانان 15 تا 17 سال : متولدین 83/10/11  تا متولدین 86/10/10

اوزان نوجوانان : (45) (48-45)(51-48)(55-51)(59-55)(63-59)(68-63)(73-68)(78-73)(78+ کیلوگرم)

ثبت نام : از صدور بخشنامه لغایت ساعت 24 مورخه 10/11/1400  از طریق سایت کمیته مسابقات سایت اینترنتی به آدرس mobbarez.ir

زمان و مکان وزن کشی و مسابقه : وزن کشی روز پنج شنبه 14 بهمن ماه از ساعت 3 تا 5 عصر در سالن شهدای بسیج شهرک ظفر ایستگاه 3 پشت پاسگاه نیروی انتظامی و مسابقه نیز روز جمعه  15 بهمن ماه 1400 در همان سالن وزن کشی

ورودیه مسابقات : هرنفر : 500000  ریال که به حساب کارت به شماره 6273817010193088  بنام مجموعه آموزشی بعثت واریز و فیش در زمان وزن کشی تحویل کمیته برگزاری شود.

مدارک ثبت نام برای شرکت کنندگان از طریق سایت

 • عضویت در بانک اطلاعات فدراسیون تکواندو
 • اصل کارت بیمه ورزشی معتبر و اصل کارت سلامت که از سوی هیات پزشکی صادر و دارای مهر و تاریخ اعتبار باشد
 • عضویت بسیج و داشتن کارت بسیجی الزامی است و در صورت نداشتن کارت با در دست داشتن مدارک زیر در روز مسابقات کارت بسیجی صادر می گردد (مدارک لازم: یک قطعه عکس 3*4 کپی شناسنامه کپی حکم کمربند قرمز یا مشکی و یا حکم قهرمانی)
 • تکمیل و تحویل فرم رضایت نامه در زمان وزن کشی به مسؤلین برگزاری مسابقات

 • مسابقات بر اساس قوانین فدراسیون تکواندو جمهوری اسلامی ایران برگزار می گردد
 • همراه داشتن وسایل و تجهیزات ایمنی استاندارد الزامی است
 • برابر بخشنامه صادره توسط فدراسیون تکواندو مبارزان بایستی از کلاه متناسب با رنگ هوگو استفاده نمایند
 • تهیه وسایل ایمنی استاندارد از جمله لثه بند و ... و هزینه ایاب ذهاب و تغذیه بر عهده شرکت کنندگان می باشد
 • مسابقات با سیستم و هوگوی الکترونیکی برگزار می گردد
 • وزن کشی با 200 گرم ارفاق یک روز قبل از برگزاری مسابقه می باشد
 • مسابقات باشگاهی بوده و ثبت نام نفرات در هر وزن آزاد و بدون محدودیت است و هر باشگاه بایستی سرپرست و مربی معرفی نماید که مسئولیت نفرات هر تیم را بر عهده داشته باشد و مسئولیت صحت مندرجات فرم رضایت نامه و ثبت نام بر عهده مربی می باشد

وزن کشی روز پنج شنبه 14 بهمن ماه 1400 از ساعت 3 لغایت5 بعداز ظهر در سالن شهدای بسیج شهرک ظفر ایستگاه 3 پشت پاسگاه نیروی انتظامی

مسابقه روز جمعه 15 بهمن ماه 1400 از ساعت 8 :30 صبح در سالن شهدای بسیج شهرک ظفر ایستگاه 3 پشت پاسگاه نیروی انتظامی

انفرادی