مسابقات بسیج قهرمانی استان بهمن1400

پایان ثبت نام 10 بهمن 1400 ساعت 23 ظرفیت رویداد 0 از 0

gender 14 تا 17 سال
11 تا 14 سال
QR Code

مربی نام و نام خانوادگی محل زندگی درجه کمربند
1 احسان حجي زواره اميرحسين كرمي برناجي كرمانشاه
2 احسان حجي زواره اهورا ذوقی كرمانشاه
3 احسان حجي زواره پارسا رحيمي پور كرمانشاه
4 احسان حجي زواره محمد امیدی كرمانشاه
5 احسان حجي زواره محمدرضا ساسانی كرمانشاه
6 احسان حجی زواره محمدمبین سلیمانی مقیم كرمانشاه
7 استاد جواد خاوری ابوالفضل اشرفی كرمانشاه
8 امیر صفری پویا خسروی كرمانشاه
9 پيمان رفعتي کاریا محمدعلیان روانسر
10 جواد خاوري پارسا ملکی كرمانشاه
11 جواد خاوري رضا صفری كرمانشاه
12 جواد خاوري رضا گاوشانی كرمانشاه
13 جواد خاوري سیروان مهدی خانی كرمانشاه
14 جواد خاوري کیا امیری كرمانشاه
15 جواد خاوري ماهان پیری زاولهء كرمانشاه
16 جواد خاوري محمدصادق صفری كرمانشاه
17 جوادخاوری رضا یادگاری حسین آبادی كرمانشاه
18 جوادخاوری سام سعیدی كرمانشاه
19 جوادخاوری سینا ترانه كرمانشاه
20 جوادخاوری متین چشم آغیل كرمانشاه
21 حميدرضا مصطفايي آرين شريفي اسلام آباد غرب
22 سامان حسيني آرتین رضائی كرمانشاه
23 سیدجواد نقیب زاده بهنیا صفری كرمانشاه
24 شهرام باميران اهورا الماسی كرمانشاه
25 علیرضا صفری آرین صیفوری كرمانشاه
26 غلامرضا مريدي محمد مهدی قربانی برناجی كرمانشاه
27 فاتح احمدي ماردین احمدی پاوه
28 فريد بهرامي دیاکو دل‌آرام پاوه
29 فريد بهرامي شایان میرانی فرد پاوه
30 فريد بهرامي عمر کریمی پاوه
31 فريد بهرامي محمد افزوزی پاوه
32 كيومرث يزداني امیرضا رشیدی سربکوه اسلام آباد غرب
33 كيومرث يزداني عرشيا كرمي سليماني اسلام آباد غرب
34 كيومرث يزداني علي عباسي اسلام آباد غرب
35 محسن احمدپناه محمد مهدی نعت الهی كنگاور
36 محمد امیری امیر محمد منصوری كرمانشاه
37 مسلم دایی چی اهورا عزیزی كرمانشاه
38 مصطفي مومنه رامین سنجابی كرمانشاه
39 مصطفي مومنه عرشیا شیرمحمدی كرمانشاه
40 مصطفي مومنه محمد کریمی سیاسیاهی روانسر
41 يعقوب حيدري مهیار محمدی كرمانشاه
42 یعقوب حیدری محمد طاها یعقوبی كرمانشاه
43 یعقوب حیدری محمدامین امامی چم مختاری كرمانشاه
44 یوسف خاطری رضا مرادی نیکنام كرمانشاه