مسابقات بسیج قهرمانی استان بهمن1400

پایان ثبت نام 10 بهمن 1400 ساعت 23 ظرفیت رویداد 0 از 0

gender 14 تا 17 سال
11 تا 14 سال
QR Code

مربی نام و نام خانوادگی محل زندگی درجه کمربند
1 احسان حجي زواره ابوالفضل رزلانسری كرمانشاه
2 احسان حجي زواره امير يزدان پناه كرمانشاه
3 احسان حجي زواره محمد مهدی نورایی راد كرمانشاه
4 احسان سليمي امیرعباس قاسمی کل کشوندی كرمانشاه
5 احسان سليمي رضا شادمانی كرمانشاه
6 احسان سليمي محمدمهدی تکش كرمانشاه
7 احسان سلیمی پرهام حاجی علیانی كرمانشاه
8 استاد جواد خاوری ایلیا شهیدی كرمانشاه
9 استاد جواد خاوری ایمان رستمی كرمانشاه
10 استاد جواد خاوری صباح عبدی کلاوه كرمانشاه
11 استاد جواد خاوری محمد طاها حیدری خلیل الهی كرمانشاه
12 استادمحمد امیری امیرمحمد نظری كرمانشاه
13 بهنام محمدي رضا خانی كرمانشاه
14 بهنام محمدي عابد پورزادی كرمانشاه
15 بهنام محمدي علی خانی كرمانشاه
16 بهنام محمدی حسین تنهایی كرمانشاه
17 پيمان رفعتي سینا قربانی زالوابی روانسر
18 پيمان رفعتي نیما محمدیاری كرمانشاه
19 جواد حسين آبادي امیر عسگری كنگاور
20 جواد حسين آبادي رضا سلیمان آبادی كنگاور
21 جواد خاوري آرمین آزادی تپه لری كرمانشاه
22 جواد خاوري امید محمدی تپه افشار كرمانشاه
23 جواد خاوري پیام کریمی كرمانشاه
24 جواد خاوري سامان فتاحی كرمانشاه
25 جواد خاوري سید امیر عباس گل محمدی كرمانشاه
26 جواد خاوري محمد آرمان کرمی كرمانشاه
27 جواد خاوري محمدمهدی باوندپوری كنگاور
28 جواد خاوري مهدی خوردوستان كرمانشاه
29 جوادخاوری امیررضا فتحی كرمانشاه
30 جوادخاوری حسام ترانه كرمانشاه
31 جوادخاوری حسن یادگاری حسین آبادی كرمانشاه
32 جوادخاوری سهیل عبدی کیا كرمانشاه
33 جوادخاوری محمد پارسا پرخیده كرمانشاه
34 حميدرضا مصطفايي سعيد صيدمحمدي زورآب اسلام آباد غرب
35 حميدرضا مصطفايي صادق احمدی اسلام آباد غرب
36 حميدرضا مصطفايي محمد حسين حيدري اسلام آباد غرب
37 حميدرضا مصطفايي مهراب اكبري اسلام آباد غرب
38 سعدالله فيضي کامران ویسی كرمانشاه
39 سيد جواد نقیب زاده ایلیا زارعی كرمانشاه
40 سيد جواد نقیب زاده سینا رجایی نسب كرمانشاه
41 سيد جواد نقیب زاده محمد مبین امیری قسوندی كرمانشاه
42 سيد جواد نقیب زاده معین میرزایی جوانرود
43 سید جواد نقیب زاده محمد جواد کمری كرمانشاه
44 سیدجواد نقیب زاده علیرضا حجت انصاری کماچالی كرمانشاه
45 سیدجواد نقیب زاده مبین قاسمی كرمانشاه
46 عبدالرضا احمدي احمدرضا نجفي گيلان غرب
47 عبدالرضا احمدي ارسطو بيژندپور گيلان غرب
48 علیرضا صفری ابو الفضل اسدیان باوندپور كرمانشاه
49 علیرضا صفری ایلیا عندلیب مله كرمانشاه
50 علیرضا صفری عرشیا صالحی كرمانشاه
51 علیرضا صفری علیرضا سنجابی فر كرمانشاه
52 غلامرضا مريدي محمد مهدی محمد یاری كرمانشاه
53 فاتح احمدي ماهان قادری پاوه
54 فاتح احمدي محمد قادری پاوه
55 فريد كريمي نیما مرادی كرمانشاه
56 فريد بهرامي متین احمدی پاوه
57 فريد بهرامي نوید سلیمانی پاوه
58 فريد بهرامي نیما مرادخانی پاوه
59 كيومرث يزداني اميرحسين نجفيان زاده اسلام آباد غرب
60 كيومرث يزداني مبین صحرایی لعل آبادی اسلام آباد غرب
61 كيومرث يزداني مسعود گودرزي اسلام آباد غرب
62 کاوه منصوری امیر حسین زارعی كامياران
63 کاوه منصوری محمد رضا زارعی كامياران
64 محسن احمدپناه سیروان قزوینه كنگاور
65 محسن احمدپناه محمد احمدپناه كنگاور
66 محسن احمدپناه مهدی احمدپناه كنگاور
67 محمد نظیر پوراحمدی پارسا فخری جوانرود
68 مسلم دایی چی علی امجدیان كرمانشاه
69 مصطفي مومنه امیرحسین اکبری كرمانشاه
70 مصطفي مومنه پوریا داها كرمانشاه
71 مصطفي مومنه حسین موقوفه كرمانشاه
72 مصطفي مومنه رضا چمن پیرا روانسر
73 مصطفی مومنه امیرحسین حاتمی منش كرمانشاه
74 مصطفی مومنه علیرضا رضایی كرمانشاه
75 يعقوب حيدري محمدامین فرامرزی كرمانشاه
76 يعقوب حيدري محمدمعین فرامرزی كرمانشاه
77 يوسف خاطري علیرضا آسیال كرمانشاه
78 يوسف خاطري مهدی سپهری پور كرمانشاه
79 یعقوب حیدری هومن فیضی كرمانشاه