رده بندی کیوروگی

نام و نام خانوادگی مربی درجه کمربند (فعلی) تعداد مدال امتیاز مدال ها
1 محمدمهدی زارعی میمون آبادی بهنام محمدي 0 0
2 پارسا صفائی سیاسیاهی محمد امیری 0 0
3 بنیامین کهریزی يعقوب حيدري 0 0
4 آرین محسن پور سعيد شفيعي 0 0
5 ایلیا میرزایی درمرانی استاد جواد خاوری 0 0
6 ایلیا بالی سعيد شفيعي 0 0
7 محمدرسول دشتی استادمحمدامیری 0 0
8 کیان قبادی خه بات وکیلی 0 0
9 آتبین حیدری محمد نظير پوراحمدي 0 0
10 سبحان خانی كيومرث يزداني 0 0
11 امیررضا خوش گفتار آرش عزیزی مجد 0 0
12 ایلیا ذابلی پور كيومرث يزداني 0 0
13 زانیار رستمی مسلم فتحي 0 0
14 محمدامین سلیمانیان حميدرضا مصطفايي 0 0
15 نیما صداقت فريد بهرامي 0 0
16 امیر علی صفری كيومرث يزداني 0 0
17 اهورا اسمعیلی شهرام باميران 0 0
18 احمد فتحی مسلم فتحي 0 0
19 مهدی کرمی كيومرث يزداني 0 0
20 رامان کریمی فريد بهرامي 0 0
21 امیرمحمد گومهء سعدالله فيضي 0 0
22 امیر حسین مرادی حیاثوندی احسان سليمي 0 0
23 آروین ناصری مسلم فتحي 0 0
24 علیرضا بسامی استاد سید جواد نقیب زاده 0 0
25 ماردین بلندقامت محمد نظير پوراحمدي 0 0
26 علیرضا یاری یعقوب حیدری 0 0
27 محمدعلی سارویی یعقوب حیدری 0 0
28 محمد پارسا چهری فریدون امجدیان 0 0
29 ماهان عبدی فریدون امجدیان 0 0
30 ماهان عزیزی شهرام بامیران 0 0